Çok konuşurlar, çalışkan, zarif, hazırcevap daima hareketli ve güler yüzlüdürler. Erkekler tarafından çok sevilirler fakat kadınlar tarafından pek sevilmezler. Genç yaşlarında kötü ahlaklı olmaya meyillidirler. Çabuk nazara gelirler, kendilerini çok beğenirler. Yürürken salına salına yürürler ve ahu gibi arkalarına bakarlar. Bu yüzden başlarına çok bela gelir. Fakat Allah cc ın izniyle bütün belalardan kurtulurlar. Küçük yaşlarında suya düşme ve boğulma tehlikesi vardır. Karanlık odalarda yalnız yatmaları iyi değildir. Çünkü cinlerin tasallutundan korkulur.

Doğdukları gün yıldızlarının açısına göre üç vasfa ayrılırlar

Birinci Vasıf ( 22 Haziran – 1 Temmuz )

Ziyneti , bağ ve bahçeyi, zevk ve sefayı severler. Çocuklarının çoğu kız olur. Bir halde sebat etmezler, hep değişiklik isterler. Fakat sabırlıdırlar. Ailesiyle iyi geçinir. Küçük yaşlarında boğulma tehlikesi vardır. Fakat bu tehlikeden kurtulurlar. Hayırlı günleri pazartesidir. Salı günü hastalanacak olursa, o hastalıktan vefat etmesinden korkulur. Tabiatlarına balgam hakimdir. Hazımsızlık ve gastritten şikayet ederler. Mor, mavi, açık yeşil, limon sarısı veya beyaz elbiseler giyecek olurlar ve parmaklarında açık yeşil taşlı yüzük taşıyacak olurlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar.
Terzi, konfeksiyoncu, artist, şair, şarkıcı ve tuvalet malzemeleri imalatçısı olabilirler.

İkinci Vasıf ( 1 – 11 Temmuz )

Akıllıdırlar, irfan sahibidirler ve her gördüklerini aynen yapabilecek kabiliyettedirler. Erkekler arasında talihleri yaverdir. Fakat erkekler tarafından zarar görmelerinden korkulur. Sarı tenli bir kadından sakınmaları iyi olur. Çünkü, böyle bir kadın onların kötülüğüne çalışır. Çocuklarının çoğu kız olur. Mevki sahibi kimselerden yardım görülürler. Erkekler tarafından da çok sayılır ve sevilirler. Ateşte yanmasından, trafik kazası geçirmelerinden, hayvan tarafından ısırılmalarından veya bir hayvandan düşmelerinden korkulur. Çok uyurlar ve boş oturmayı da severler. Kış aylarında balgamları artar. Ara sıra müshil alırlarsa çok faydasını görürler. Astım hastalığına karşı da istidatları vardır. Alkol ve boğazı tahriş edici diğer şeyleri kullanmaktan da kaçınmaları gerekir.
Bütün sıkıntılara katlanmasını bilirler. Çünkü çok sabırlıdırlar. Hayatlarının sonuna kadar sadece bir tek erkeği severler. Hemen hemen her meslekte başarılı olurlar. Edebiyat ve sanat sahalarında da başarılı olabilirler. Onlar için ticarette hayırlıdır.
Beyaz, açık sarı, mor, mavi ve siyah renkli elbiseler giyip, kristal veya yakut taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar.

Üçüncü Vasıf ( 12 – 22 Temmuz )

Seyahat etmeyi ve sık sık yer değiştirmeyi severler. Başlarından iki nikah geçer. Ziyneti ve güzel kokuları severler. Ekserisi muhafazakar olurlar. Böyle olanlar da çok iyi aile kadını olurlar. Arkadaşlarına da çok bağlı olurlar. Eski hatıralara ve geçmişlerine bağlıdırlar. Ve bu huylarından kurtulmakta da zorluk çekerler.
Beyaz, mor, açık sarı ve açık yeşil elbiseler giyip, kristal veya topaz taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar.
Öğretmen, otelci, turizmci olabilecekleri gibi sıvı şeylerle alakalı her türlü meslekte de muvaffak olabilirler.

Hayat ve Maişeti:

Hayatı iyi geçer . Niyetleri saf olduğu cihetle, kimseye karşı kin ve garazları yoktur. Çok emindirler. Kimsenin malına hıyanet etmezler her zaman gülümserler. Oyun ve eğlenceyi severler, iyilik etmeyi de severler, fakat iyilik ettiklerinin çoğundan kötülük görürler. Karanlıkta yatmaktan ve karanlık yerlerde dolaşmaktan sakınmalıdırlar. İyi hal üzere, yataklarında bütün günahlarından tövbe etmiş olarak vefat ederler.

Mal ve Ticareti:

Ellerinin emeği ve alınlarının teri ile mal kazanırlar. Erkeklerin mallarını da yerler. Fakat, yaşlandıkça iyi huy sahibi olurlar . O zamanda bir erkek onların mallarını yer. Orta yaşlarında fakirlik çekerler. Sonradan Allah cc ın izniyle mal ve servetleri artar. Ömürlerinin sonuna kadar rahat ve huzur içinde yaşarlar.

Kardeşleri:

Erkek ve kız kardeşleri olur. Onlarla iyi geçinemeyeceklerinden ayrı yaşamaları çok hayırlı olur. Büyük kardeşleri kendilerinden önce vefat eder. Bütün kardeşleri arasında en uzun ömürlü ve en zengini olurlar.

Ana ve Baba Münasebeti:

Ana ve babalarına muti olup onlar indinde de sevgilidirler. Onlardan miras yerler ve bu yüzden de husumete uğrarlar.

Evlatları:

Çoğu kız olmak üzere çok çocuk sahibi olurlar. Ekseriyetle ilk çocukları kız olur. Eğer ilk çocukları erkek olursa gerek kendisine ve gerekse çocuğuna cin tasallutundan korkulur. Çocuklarının çoğu vefat eder. 1 veya 3 çocukları yaşar. Bir defasında ikiz çocuğa gebe kalırlar. Fakat, birini düşürürler, diğerini doğurular. Ölen çocuklarından birine çok üzülürler. Sonra Allah cc onlara diğer bir çocuk ihsan eder ve ondan çok memnun olurlar.

Hastalık ve İlletleri:

Safra, balgam, gastrit, mide ağrısı ve baş dönmesinden şikayet ederler sık sık başları ağrır gözleri de hastalanmaya istidatlıdır. Ekşi şeyler yemelerinde fayda vardır. Bilhassa, yaz günlerinde limon ve demirhindi şerbetleri içmelerinde çok fayda vardır. Ayrıca, müshil almalarında ve bilhassa halile kullanmalarında çok fayda vardır.

Evlilik Hayatı:

En fazla üç kere evlenmeleri muhtemeldir. Erkeklerden çok zahmet çekerler. İlk kocaları çok iyidir. Fakat, bu kocalarının vefat etmesi ihtimali vardır. Sonra beyaz tenli bir adamla da evlenirlerse de ondan da hayır gelmez. Esmer tenzil bir erkek yüzünden mutazarrır olurlar ve bu adam mallarını telef eder. Kendilerine sihir yapılırsa da, Biiznillahi Teala kurtulurlar.
Korku ve Ölüm Tehlikesi:
3, 18, 24 ve 45 yaşlarında ölüm tehlikesi vardır. Bunları atlatırlarsa 80 yıl yaşarlar. Ayrıca ateşte yanmak, hayvan sırtından düşmek veya bir hayvan tarafından ısırılmak tehlikelerine maruz oldukları da söylenebilir.

Yolculukları:

Uzun yolculuklara çıkarlar. En iyi ve hayırlı yolculukları kara yolculuklarıdır. Perşembe sabahları çıktıkları yolculuklardan çok hayır görürler. Böyle yolculuklardan kazançlı dönerler. Deniz yolculuklarından sakınmaları gerekir. Eğer kamil bir iman sahibi iseler ve niyet de ederlerse hacca da giderler.

İzzet ve İkbali:

Her zaman ve herkes tarafından sevilirler, sayılırlar. Muazzez ve muhterem olurlar. Devlet kapısından da fayda görürler.

Emel ve Arzuları:

Emel ve arzularında sebatkar olup ümit ettikleri şeye nail olurlar. Azmettikleri işi başarmadan bırakmazlar. Hüsnüniyetlidirler. Ve gayet emin kişilerdir. Dostlarının işlerini kendi işleriymiş gibi yaparlar.

Düşman ve Hasetçileri:

Ekseri düşman ve hasetçileri okur yazarlar arasından olur. Esmer tenli ince ve beyaz çehreli bir kadın düşmanı vardır. Böyle bir kadından sakınması çok iyi olur.

Dost, ahbap, eş ortak ve arkadaş olarak tabiatları su olanlar muvafık ve mütenasiptir. Tabiatları ateş olanlardan sakınmaları iyi olur.

Hayırlı günleri Pazartesi, hayırsız günleri Salıdır. Salı günü başlayan bir hastalık ölümlerine sebep olabilir. Koyu doru renkli kısrak uğurlu hayvanlarıdır. Kanları fazlalaştığı zaman kan aldırmalarında çok büyük fayda vardır. Sığır ve keçi eti yemekten ve soğuk şeyler içmekten sakınmalıdırlar. Kış Mevsiminde zencefil ve kahve içmeleri faydalıdır. Her zaman bal yemelerinde de çok fayda vardır.

Her türlü kötülüklerden emin ve her nereye giderlerse muvaffak olmayı murat ederlerse, misk, safran ve gülsuyu ile kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp, üzerlerinde taşırlarsa her türlü kaza ve beladan korunurlar ve her işlerinde Biiznillahi Teala muvaffak olurlar.

Yeşil ve beyaz renkli elbiseler giyip, gümüşten yapılmış zümrüt taşlı bir yüzük taşıyacak olurlarsa, mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar. Yen ay gördükleri zaman beyaz tenli bir kadına bakarlarsa, o ay kendilerine mübarek olur. Bir dilekleri olduğu zaman Pazartesi günü erken saatlerde müracaat ederler, dilekleri yerine gelir.

Meslek olarak otelci, öğretmen, yazar, artist, şarkıcı, terzi, kimyacı, eczacı ve tuvalet malzemeleri imalatçısı olabilecekleri gibi sıvı maddelerle ilgili her türlü işlerde de muvaffak olabilirler.
Canları sıkıldığı zaman rast makamında şarkılar dinleyecek olurlarsa, çok faydasını görürler.
Çok iyi ve lezzetli yemek pişirir ve tatlıları severler.