Yahudi, simgeciliğine Kabala adı verilir. “Kabala” sözlük anlamı olarak “ortak iş yapmak” demektir. Bütün Orta Doğu dillerine girmiş bir sözcüktür. Arapların “kabl” dedikleri ve Türklerin “kabul etmek” biçiminde günlük hayatta sıkça kullandıkları ifadeler hep “kabala” sözcüğünden gelmektedir.

Kabala’nın tarihi İlk Çağ Yahudi toplumunun çekirdek oluşumuna kadar gider. Kudüs’ün ilk kuruluş döneminde şehri kuranlardan biri olan Duvar Ustası Hiram ve arkadaşlarının fikir sistemine verilen isimdir.

Hiram ve arkadaşlarının dünyanın bütün sırlarına vakıf oldukları ve bu sırları bir sandık içinde sakladıkları iddia edilmektedir. Tabi Hiram’ın ve bütün çıraklarının sonradan bir kumpasla öldürüldükleri de kaynaklarda dile getirilmiştir.

Rivayete göre bu sırlar tarih boyunca çok az kişi tarafından bilinmiş ve bu sırların gücü sayesinde dünyaya hakim olunmuştur.

Günümüzde de bu sırları çok dar bir kesimin bildiği ve dünyayı bu birkaç kişinin idare ettiğine inanılmaktadır. Zaten illuminati gibi popüler kavramlar da kaynağını hep bu kabala denilen düşünce sisteminden almaktadır.