cetinkaya

NAZAR

cetinkaya

VEFK

cetinkaya

MUSKA

cetinkaya

KEHANET

cetinkaya

KIYAFETNAME

cetinkaya

HURUFİLİK

Şans kısmet açma
Altına Çevirme
Bu insanlar, çalışmadıklarında aç kalacak milyonlarca insanla karşılaştırıldığında çok rahat yaşam sürerler
Günlerin Vefk‘i

Günlere göre vefk yapmak kurallarınada rivayet etmek gerekir, ve en önemli kural okunan esma ayet ve vefk bunlar bir birine uygun olması gerekir yoksa yapılan işten sonuç alınamaz veya tersine geri teper emek ve uğraş boşa gider.

Kurşun
Yıldızname
İlm-i Yıldızname
Bu insanlar, çalışmadıklarında aç kalacak milyonlarca insanla karşılaştırıldığında çok rahat yaşam sürerler
Ecinni İlmi

Ecinni İlmi, sûre ve ayetlerin belirli sayılarla okunması sonucu hadimilerin (görevli hizmetlilerin), dilek, istek ve arzular doğrultusunda görevlendirilerek, sıkıntı ve sorunlara çözümünde kullanılmasıdır.

Şirinlik büyüsü
Bende büyü varmı
Göz Yanılması
Olmayan denizlerde boğulmamak için mücadele veren insanlar, o ülkede bile görülmeyen vahşi hayvanlardan kaçanlar, boş arsalarda büyük binaların ihtişamından etkilenenler
Cinler Alemi
Cin anlam olarak, “örtülü” ve “gizli”, terim olarak ise, insanın 5 duyusuyla idrak edilemeyen, ama insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan ve mümin ile kafir gruplardan oluşan bir varlık türü anlamına gelmektedir.
Büyü nasıl yapılır
Zihin Okuma
İnsanların en çok merak ettikleri şeylerden biri de zihin dünyasında neler olup bittiğine dair bilgilerdir. Karşımdaki acaba ne düşünüyor? diye içinden geçirmeyen yoktur.
İlm-i Havass
Havass İlmi, Cenab-ı Hakk’ın yarattığı alemlerin maddi ve manevi boyuttaki özelliklerinden yararlanılarak yaratılanlara, çözümler sağlayan bilim dallarının genel ismidir. Havas İlmi genel bir ifade olup altında birçok alt bilim dalını barındırır.
Köpek büyüsü
Büyüde Tılsım
Bu insanlar, çalışmadıklarında aç kalacak milyonlarca insanla karşılaştırıldığında çok rahat yaşam sürerler
Kabala Nedir
Yahudi, simgeciliğine Kabala adı verilir. “Kabala” sözlük anlamı olarak “ortak iş yapmak” demektir. Bütün Orta Doğu dillerine girmiş bir sözcüktür. Arapların “kabl” dedikleri ve Türklerin “kabul etmek” biçiminde günlük hayatta sıkça kullandıkları ifadeler hep “kabala” sözcüğünden gelmektedir.
Kara büyü
Büyü Nasıl yapılır
Her nedense insanlar bu konularda bilgi sahibi olmak isterler ve büyü yapma girişiminde bulunmak isterler.
Ebced Hesabı
Ebced İlmi, bir hesaplama çeşidi olup, Arap alfabesindeki her harfin bir rakam değeri olduğu kabul edilerek yapılır. Harflerin taşıdığı sayı değerlerine dayanan hesap sistemi şeklinde de tarif edilmektedir.
Ebced hesabı